Chúng tôi đã cập nhật hình thức liên lạc .

Lần này ,để nhân viên hiệp hội của chúng tôi và các quý vị được tư vấn có thể trao đổi một cách trôi trãi,cho nên chúng tôi đã hoàn thành hình thức đầu vào liên lạc của câu hỏi ,cuộc trao đổi ,vv….

Xin hãy thoải mái hoạt dụng chúng .

Hơn nữa,hình thức đầu vào liên lạc này cũng được đăng trên trang chủ tiếng Nhật,vì vậy cho dù là bên nào được quý vị sử dụng cũng OK.( URL đều giống nhau).

 Câu hỏi cần tư vấn (Bản đăng ký thông tin)

Chào mừng bạn đến với Xã Đoàn Pháp Nhân Chung Hiệp Hội Tương Trợ Việt Nam Tại Nhật Bản !!

Trang web này hướng đến dành cho những quý vị người Việt Nam từ đây sắp đến có dự định sang Nhật Bản và các quý vị đang hiện sinh sống tại Nhật Bản khi trong những lúc có khó khăn sẽ cũng cấp những thông tin hữu ích hay những thông tin đang được quan tâm trong bất cứ mọi lúc .

Xin hãy thường xuyên kiểm tra nhé !!