Chào mừng bạn đến với Xã Đoàn Pháp Nhân Chung Hiệp Hội Tương Trợ Việt Nam Tại Nhật Bản !!

Trang web này hướng đến dành cho những quý vị người Việt Nam từ đây sắp đến có dự định sang Nhật Bản và các quý vị đang hiện sinh sống tại Nhật Bản khi trong những lúc có khó khăn sẽ cũng cấp những thông tin hữu ích hay những thông tin đang được quan tâm trong bất cứ mọi lúc .

Xin hãy thường xuyên kiểm tra nhé !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *